Renovatie

Museaal èn multifunctioneel

Om het voormalige kerkgebouw geschikt te maken voor het museale en multifunctionele gebruik, was er een grootscheepse verbouwing noodzakelijk.

Werkzaamheden

De complete vloer is eruit geweest om er 7,5 kilometer vloerverwarming in te leggen. Na het storten van beton is de vloer netjes geëgaliseerd.

Het toiletblok is vernieuwd, het uurwerk in de toren hersteld en in de sacristie is een geschikte vergaderlocatie gecreëerd.

De stroomvoorziening en verlichting zijn aangepakt en het gebouw is schoongemaakt en aangekleed, etc.

Horeca-inrichting

Het beschikt nu over een volwaardige en uitnodigende horecagelegenheid.