Educatie

BOEKENAANBOD SCHUTTERSMUSEUM

Erfgoed

Het museum is een ideale plek om jeugdigen de rol van de schutterij/het schuttersgilde te verduidelijken. Dat kan tijdens een familiebezoek, maar ook klassikaal.

Voor een klas of school die deelneemt aan het Kinjer OLS is het bezoek aan het museum een ideale voorbereiding om een jeugdschutterij te vormen.
Op aanvraag zijn er verkleedmogelijkheden voor een rollenspel mogelijk.

__________________________________________________________________

BOEKENAANBOD

Het Limburgs Schutterij Museum biedt onder meer de volgende boeken aan.
Historie en Tradities, In optocht tonen wij ons trots, Grubbenvors geit dich rake en Schuttersbond Juliana 100 jaar 1908-2008

Ze zijn te verkrijgen bij:
– De museumbalie van het museum, Rozenstraat te Steyl (gemeente Venlo)
Bij het museum is het aanbod overigens nog groter door doublures in de collectie. Voor een paar euro zijn bijvoorbeeld ook oude OLS-feestgidsen te verkrijgen of diverse andere schuttersboeken.