Winnaarshoek

1 april 2017

Winnaarshoek 

In ons museum is een aparte hoek ingericht, de winnaarshoek.

Op die plek is door Luc Wolters, onze conservator, uitgebreid aandacht geschonken aan een aantal in bruikleen gegeven exponaten zoals schilderijen, uniformen en archiefmateriaal.

Het Limburgs Schutterij Museum maakte van de inrichting van de wisselexpositie voor de OLS-winnaar gebruik om diverse bijzondere bruiklenen onder de aandacht te brengen.

Natuurlijk zijn wij verheugd, deze voorwerpen (tijdelijk) aan onze verzameling te mogen toevoegen.

Hieronder ziet u de leden met hun ter beschikking gestelde attribuut.

Winnaarshoek

Hub Boesten poseert bij zijn schilder van het St. Catharinagilde Weert anno 1480, dat hij aan het museum ter beschikking stelde.

Michel Feijs uit Stein vervaardigde 12 miniatuurschutterijen van gipsen schutters, waarvan er enkele in het museum pronken.

Ter nagedachtenis van Michel Feijs bevestigde zijn dochter Els een plaquette.

Lieske Leunissen is een fotografe, die veel schuttersfoto’s maakt.

Daarna stelt ze deze ter beschikking aan het museum en het schutterstijdschrift.

Hier poseert ze tussen twee van haar groot afgedrukte foto’s.

André Gillet uit Brussel heeft decennialang alles over de schutterijen in heel Europa verzameld.

Na zijn dood ging de documentatie naar het museum.

Zoon Jean-Paul en dochter Dominique bij de plaquette van hun vader.

Ger Trienes uit Catsop schilderde zijn vader Sjeng Trienes (Tegelen) als eerste Europees schutterskoning in 1963.

Ook zijn schilderij van de schutterij van Buchten stelde hij het museum ter beschikking.

In de winnaarshoek wordt aan de winnaar en organisator van het Oud-Limburgs Schuttersfeest aandacht geschonken.

Dit is in 2017 schutterij St.-Johannes en

St.-Clemens uit Merkelbeek.